Inbjudan till JUL i KNIVSTA 2019!

Inbjudan till JUL i KNIVSTA 2019!

Inbjudan till JUL i KNIVSTA 2019!

Är du företagare, förening, hantverkare, skolklass, UF-företag m.fl – välkommen att delta!

Lördagen 7 december 2019, kl 13-17
Arrangör: Butiksgruppen/Knivsta Företagarförening

Plats: Knivsta Centrum, från Centralvägen och vidare upp mot Forsbyvägen/Apoteksvägen.
Butikerna håller öppet. Torghandel på Lilla Torget, korsningen Apoteksvägen/Forbyvägen,

Förslag på aktiviteter du kan bidra/delta med, arbetsgruppen har spånat på idéer:

 • Uppträdanden – musik, sång, dans?
 • Matstånd
 • Brända mandlar
 • Hembakat
 • Närproducerat
 • Hantverk
 • Julgranar
 • Kransar
 • Juldekorationer
 • Fågelmatare
 • Kakor
 • Salamikorvar
 • Ponnyridning
 • Luciatåg?
 • Tävlingar
 • Klappjakt?
 • Scoutkåren

Du har säkert en massa bra idéer själv! Hör av dig!

Anmälan 375 kr (inkl moms) för plats med marknadsbord med tak. El finns att tillgå, tag med egna extra
skarvsladdar.
Anmälan är bindande! SISTA ANMÄLNINGSDAG 30/11
Anmälan görs till ordforande@knivsta.com

Välkomna! Butiksgruppen/ Knivsta Företagarförening i samverkan med Knivsta Kommun

Läs mer om Knivsta Företagarförening

Torghandelsregler för allas trivsel, utställare som besökare:

ANMÄLAN

Anmälan måste ske skriftligen/via mail och vara komplett ifylld. Till: kassor@knivsta.com
Anmälan garanterar inte plats på julmarknaden, inkommen anmälan om deltagande provas av KFF.
Anmälan är bindande och utställare som fått sitt deltagande godkänt är betalningsskyldig för sin inbokade plats.
Genom sin anmälan har utställaren godtagit gällande torghandelsregler.

TORGHANDEL

Vid torghandelsståndet skall det finnas en skylt med firmanamn/namn, adress och telefonnummer uppsatt på väl synlig plats enl gällande lagstiftning. Försäljningen och exponering får endast ske inom upplåten plats, se markering på bord/marken.
Detta med tanke på framkomligheten för besökare och utryckningsfordon.
Högtalaranläggningar får endast användas efter samråd med Butiksgruppen/KFF.
Mathantverkare måste själva ombesörja att ev. nödvändiga tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun finns.
All hantering av brandfarliga varor måste informeras till Attunda räddningstjänst innan mässplats får intas.

UPPGIFT OM VARUSORTIMENT OCH VERKSAMHET

I samband med platsbokningen skall anmälaren uppge vilka varor som han/hon tänker sälja.
Detsamma gäller anmälan om uppträdanden och liknande. Erhållen plats gäller endast det sortiment/ framträdande som tagits upp i anmälan. Om försäljning, framträdande sker av väsentligt annorlunda sortiment/art än vad som uppgetts i anmälan äger KFF rätt att avvisa försäljaren/utställaren/föreningen från julmarknaden om inte varorna plockats undan eller framträdandet avbryts efter tillsägelse.
Försäljare/ utställare/förening som blivit avvisad på denna grund äger ej rätt till återbetalning av platshyra, denne åtar sig att utan protest avlägsna sig från mässområdet.

SKYLDIGHET ATT FÖLJA ARRANGÖRERNAS UPPMANINGAR

Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerheten på torghandelsområdet. I enlighet med detta åligger det utställarna att rätta sig efter arrangörens anvisningar i frågor som har samband med ordningen. Upprepad ohörsamhet kan medföra avvisning utan rätt till återbetalning av platshyra.

ÖVERLÅTELSE

Utställare får ej hyra ut sin plats (ej heller dela den med någon) i andra hand utan butiksgruppens kännedom. Sker detta har KFF rätt att stänga av hyrestagaren från marknaden. Avgiften återbetalas ej.

AVBOKNING

Eventuell avbokning skall meddelas mässgruppen så snart som möjligt, att inte betala sin faktura är inte detsamma som avbokning.
Avbokning som sker senast 2/12 2018 är kostnadsfri och betald hyra återbetalas. Vid senare avbokningar debiteras 100% av priset.
Torghandlare är betalningsskyldig för sin inbokade plats även om den inte deltagit på Julmarknaden.
Mer information och frågor kontakta föreningens ordförande på ordforande@knivsta.com
Arrangemanget sker av butiksgruppen / Knivsta Företagarförening i samverkan med Knivsta Kommun och ideella krafter.

Tack för ditt deltagande!
Knivsta Företagarförening

X