Musik i Knivsta (MIK) – Knivsta Musiksällskap

Musik i Knivsta (MIK) – Knivsta Musiksällskap arrangerar konsertverksamhet av klassisk musik, jazz och opera m.m. i Knivsta

Vill du bli medlem eller stötta verksamheten?

Kontakta gärna Torsten Karlsson, tel: 070-669 67 42
mail: torsten.karlsson17@gmail.com

Musik i Knivsta

Kommande evenemang 2022

“Emil Sjögren”
Emil Sjögren var åren kring sekelskiftet 1900 den mest ansedda svenska tonsättaren i Sverige.

Söndag den 27 mars, kl 15.00 på Scenen CIK, Knivsta

Läs mer på: www.centrumforidrottochkultur.knivsta.se

Kontakt

Ordförande: Kristina Westas 070-5730243

Kassör: Torsten Karlsson
Vid frågor kontakta Torsten Karlsson
Tel: 070-6696742
Mail: torsten.karlsson17@gmail.com

Övriga ledamöter:
Lennart Runnding
Per Näslund
Örjan Liss

Musik | Klassiskt | Opera | Jazz | Evenemang

X